team building調酒工作坊.jpg
Flair Iron 雞尾酒工作坊.png

(實體)

​雞尾酒工作坊

​三款實體雞尾酒工作坊,專為公司活動,Team building而設!

IMG_6018.HEIC
zoomix.png

(線上)

ZOOMix調酒工作坊

WFH是大勢所趨的新形態,我們為你提供線上學習,在家中邊學邊調雞尾酒!